Om

Åsane hagelag  er en del av Det norske hageselskapet  Åsane hagelag ønsker å skape en møteplass for hageglede og -kunnskap enten hagen er en pallekarm, potter på balkongen eller en stor hage. Her kan du få inspirasjon og utveksle hage-erfaring.  

Våre møter, kurs, studieringer og hagevandringer er åpen for alle.  En gang i året arrangerer vi også hagemarked med stort utvalg av rimelige planter. Her får du gode råd med på kjøpet.

Laget ledes av et styre:
Hege Schei, leder                          tlf. 48185508
Gro Valestrand sekretær
Rune Stiguum Olsen nestleder
Halldis Høyland Krossnes
Anne Elisabeth Waage
 
Vara:  
Erling Vårdal, også kasserer
Vara Sissel Hagen

I tillegg er det en hagemarkedkomite:

Liv Ingunn Sundal 
Reidun Karlsen 
Anne Bente Kalstø

Som medlem av Hageselskapet får du Norsk hagetidend og en rekke andre fordeler. Du kan bli medlem her. Alternativt kan du skrive en mail til Åsane hagelag med navn, adr. tlf. og mailadr, så kan vi melde deg inn.

Medlemmene av Åsane hagelag får i tillegg rabatt hos enkelte lokale leverandører. Se egen fane. Vi disponerer også en del bøker som er mulig å låne.

Lokale arrangementer blir lagt ut på  Facebook  i tillegg til at medlemmene får mail om det som skjer.

Hvis du tipper setter vi pris på om du støtter oss megrasrotandelen. Dette er gratis for deg. Vårt nr. er  989044052. 

Ønsker du mer informasjon om Åsane hagelag, kan du gå inn på siden vår for regnskap, årsmelding og vedtekter.

Kontakt: aasanehagelag@gmail.com