18.03.2009

Stor interesse for "brunsnegl-foredraget"

Torstein Solhøy sitt foredrag om Iberiaskogsnegl og hvordan vi kan redusere brunsneglproblemet i hagene våre, samlet over 50 tilhørere. Selv om Torstein Solhøy, tilliks med alle andre "sneglespesialister", ikke hadde noe enkelt svar på hvordan vi kan bli kvitt brunsneglproblemet, hadde han mye nyttig kunnskap om sneglenes liv og utvikling, og gode råd og tips om hvilke våpen som virker og hvilke som ikke virker i "sneglekrigen". Han gav også gode tips om litteratur og nettsteder som kan være til hjelp. Bl.a. har Göteborgs Naturhistoriska Museum mye god informasjon. Her i landet har vi vår egen snegledugnadside, der en på en fin måte kan finne mye god informasjon. På det danske snegleforumet finner en også god informasjon. Den som behersker engelsk kan finne interessant informasjon her.