09.11.2010

Årsmøte, valg og inspirasjonsmøte.

Det var et svært hyggelig årsmøte mandag 8.november. Hele 35 medlemmer møtte til årsmøtet og på hagemøtet etter årsmøtet var det 45 tilstede.

Hagelaget har hatt et godt og aktivt år med økt oppslutning om laget. Gjennomsnittsbesøket på møtene våre var 20% høyere enn året før og medlemstallet økte med nær 5% i løpet av året. Den flotte salgsrekorden på plantemarkedet har også gitt laget et godt økonomisk bidrag.
Dette har laget oppnådd gjennom godt samarbeid mellom et aktivt og godt styre og stadig flere positive, aktive og engasjerte medlemmer.

På dette årsmøtet skulle det velges ny leder, en ny styremedlem og en ny varamedlem.
Bjørg Sookermany takket for seg etter 6 1/2 år som styreleder. I tillegg gikk styremedlem Turid Hjelmås og varamedlem Wenche Bettum ut av styret. Bjørg og Turid ble overrakt hver sin flotte blomsterhilsen med takk og mye ros for god innsats. Wenche hadde dessverre ikke anledning til å være tilstede på møtet.

Fra en av lagets trofaste hjelpere og medlem, billedkunstner Elly Prestegård, fikk Bjørg overrakt et strålende vakkert, innrammet bilde av "Høstens gudinne". Dette bildet var i sin tid inspirasjonskilden til møteprogrammet "Hageporno - fra naken jomfru til høstens gudinne" som Elly, Marit, Stig og Bjørg laget.

I hagemøtet som fulgte umiddelbart etter årsmøtet, viste Anne Tafjord-Kirkebø en rekke flotte og inspirerende bilder hentet fra innland og utland. Hun kalte billedforedraget sitt "Artige innslag i hagen. Grønt, grått og vått." Det var fine bilder og vakker musikk, og proppfullt gode idèer til ting en kan gjøre og lage i egen hage. Spennende og inspirerende.

Det er ofte en utfordring å finne kandidater som er villige til å stille til valg og påta seg verv, enten det er som leder eller styremedlem. Valgkomitéen hadde god og grundig jobb og fått tak i positive og gode kandidater til alle de ledige vervene.

Hanne Gunhild Spilling Johanssen ble valgt til ny leder. Kari Helén Brun Halvorsen ble valgt til ny styremedlem og Jorunn Britt Bjørndal Hansen ble valgt til ny varamedlem.
Sammen med resten av styret, Kerstin Karlsen, Birgitte Stamland, Anne-Marie Skaug og Ingunn Bergland vil de lede lagets arbeid videre og gjennomføre neste års flotte program.