17.01.2011

"Fullt hus" og masse frø.

Nær 40 hagevenner satte hverandre møte på hagelagets Frø- og ferskingkveld i Helan i kveld.
Dette ble en flott start på det nye hageåret.
Vår nye leder, Hanne Gunhild Spilling Johanssen, ønsket velkommen til et møte der frø og såing stod i fokus.
På et langbord var det lagt ut hundrevis av frøpakker som møtedeltakerne fikk forsyne seg fra. Men først fikk de veiledning om enkle, men gode såmetoder. Alle fikk lister der frøsortene var listet opp, og det ble vist bilder av storparten av plantesortene det var frø til, slik at man i løpet av gjennomgangen kunne krysse av på frølistene hvilke sorter man hadde lyst å så.
Til slutt fikk alle plukke med seg så mye frø som de ønsket. Det var frø til en del sommerblomster, og det var stort utvalg av staudefrø, og deriblant mange uvanlige stauder.
Styret planlegger å starte studieringer/temagruppen denne våren også og sendte rundt lister der de frammøtte kunne notere hvilke temagrupper de ønsker å delta i. Disse studieringene/temagruppene er åpne for alle. Send oss en e-post hvis du ønsker å vite mer om temagruppene og hvilke tema som er aktuelle denne våren.