15.11.2011

Takk for innsatsen!

Nesten hele styret hadde bedt om avløsning på årsmøtet dette året.  De fleste hadde flere års fartstid i styret og tilfeldighetene ville det slik at både disse og et par av de ganske nye, fant det nødvendig å be seg fritatt fra videre styrearbeid i denne omgang. Kun en fra det tidligere styret, Jorunn Britt Bjørndal Hansen, fortsetter i det nye styret.

På bildet ser vi fra venstre Kari
Helen Brun Halvorsen Kerstin Karlsen, Anne-Marie Skaug, Birgitte Stamland, Jorunn Britt Bjørndal Hansen, Ingunn Bergland og Hanne Gunhild Spilling Johanssen.

Før årsmøtet hadde styret utarbeidet å spenstig og interessant program for neste år.  De hadde også tatt initiativ til, og lykkes med, å få tilbake muligheten til å leie møtelokale på mandager slik at hagelaget etter nyttår kan gå tilbake til mandag som fast møtedag.
Et godt fornøyd årsmøte takket styret for godt arbeid og et fint hagelagsår.