05.11.2014

Studiesirkel om Steinbed/fjellhage


I januar starter vi en studiesirkel om steinbed/fjellhage.

Deltakerne skal velge seg noen fjellplanter, som de skal så og ale frem. Med utgangspunkt i deltakernes egne hager, diskuteres hvordan man skal bygge opp et steinbed og vedlikeholde dette slik at plantene trives.

Det satses på 5 samlinger hvorav hagelagets møte 14.april om oppbygging og stell av fjellhagen er inkludert. Likeledes et besøk i en hage som har satset på steinbed.

Gruppen har nå startet opp med 8 deltakere.