11.03.2016

pilkurs 24 september

Interessen er tilstrekkelig fil å satse på kurs i fletting med tørr pil 24.september om formiddagen. Det blir ca 6 timer med Drude Iselin som lærer. Vi vurderer muligheten for en oppfølgingskveld. Detaljer kommer vi tilbake til.

Kurset vil komme på 900 kr.

Blir det svært mange påmeldte, kan det bli aktuelt med et kurs søndag 25 også.


Påmelding skjer ved at dere betaler et depositum til Åsane hagelag, konto 3624 52 03769. Fristen er utvidet til 22. august (penger inn på konto) pga for få påmeldete. Samtidig sender dere en mail til aasanehagelag@gmail.com hvor dere forteller om dere eventuelt også kan søndag 25, og hvilken dag dere helst vil prioritere om det blir kurs begge dager.

Prinsippet om først til møllen gjelder.