19.08.2016

Omvisning i urtehagen St. Jørgen hospital mandag 22.august kl. 18.00

Bjarne Thune viste oss rundt i urtehagen ved lepramuseet - st. Jørgen hospital. Bjarne er en meget kunnskapsrik farmasøyt som fortalte levende om medisinplantene i hagen og hvordan de ble benyttet i forhold til pasientene. Her var mye og lære. Dessverre fikk vi en liten regnskur - så bildet ble deretter.