09.02.2018

Dyrke grønnsaker i fellesskap på Almås?

 Bilderesultat for almåsgårdene

Dyrke grønnsaker i fellesskap?
Nå har du muligheten! Hagelaget kan få disponere et jordstykke på Almåsgårdene. Det er ikke snakk om parsellhage, men å danne en gruppe som kan dyrke grønnsaker i fellesskap, hvor man deler på arbeidet. Er du interessert, så skriv til aasanehagelag@gmail.com.
Almåsgården er en veiløs gård på Hylkje. De har egen venneforening som arbeider for å ta vare på husene og gården som et kulturminne til glede for almenheten. Mer informasjon om Almåsgårdene finner du på FB: Almåsgårdenes Venner