04.06.2021

 Ærespris til Hege


Hege Schei har vært leder for Åsane Hagelag i 6 år og måtte gi seg ved årsmøtet i fjor. Hun har gjort en innsats for laget langt utover det man kan forvente. Hun har også hatt fast spalte i Åsane Tidende om månedsaktuelle tema i hagen. 

Hege er kunnskapsrik og deler gjerne av sin kunnskap. Hun er i tillegg en dyktig formidler og en engasjert og inspirerende foredrags- og kursholder. 

Hege er gjestfri og har mange ganger vist frem hagen sin for dem som kommer på besøk. Hun har også hatt organiserte hagevandringer. Mange gjester har gått hjem rike på opplevelser men også på frø og avleggere fra Heges rikholdige planteutvalg.

Vi skulle veldig gjerne overrekt Hege en ærespris på et medlemsmøte slik at flere fikk være tilstede men Korona satte en stopper for det. Hun fikk derfor overrekt prisen hjemme med medlemmer fra styret til stede, samt Åsane Tidende. 

Vi er svært takknemlige for å ha hatt Hege som leder for Åsane Hagelag og ønsket å hedre henne med en ærespris.Det er Elly Prestegård som har laget det flotte bildet som er selve æresprisen.


Hun fikk også overrekt en bok som inneholdt alle innleggene hun hadde hatt i Åsane Tidende de siste årene.


Nestleder Halldis holdt tale på vegne av styret og takket henne for innsatsen!