22.05.2022

 PLANTEFARGING på kulturhistorisk grunn

På kurset var det 3 deltakere. Kursleder var Halldis Høyland Krossnes.

Første dagen ble kurset holdt i Laurahuset på Almåsgården, og andre dagen hjemme hos kursleder.

Tema for kurset var:

  • "Om plantefarging, kulturhistorisk bakgrunn og hvordan fargeprosessen foregår - hvilke planter og vekster som kan brukes til å lage ulike farger". 
  • Innsamlign av plantemateriale og tillaging av fargebad. Om vasking, oppbinding, forbehandling (beising) og farging av ullgarn. Skylling og tørking.