20.10.2009

Veldig interessant foredrag om fargestoff i naturen.


Øyvind Moksheim Andersen sitt foredrag om fargestoffene i naturen og deres betydning i mat og helsesammenheng fenget tilhørerne fra første stund.

Han fortalte på en folkelig og forståelig måte om fargestoffer - antocyaner - som tilhører en type forbindelser som kalles flavonoider, som utgjør de fleste antioksidanter som fins i frukt, bær og grønnsaker. Antioksidanter er et samlenavn for en lange rekke stoffer.
Ivrige tilhørere stilte mange gode spørsmål og Øyvind fortalte og forklarte.
Han har forsket på dette i 30 år, og som forsker tok han mange forbehold og understreket at det ikke er påvist direkte medisinsk, helbredende virkning av bær, frukt og grønnsaker. Men forskning innen organisk kjemi de siste årene, særlig i forbindelse med kartlegging og analyser av fargestoffer, har vist en god potensiell helseeffekt av å spise mat med høyt innhold av antioksidanter.
Tiden gikk dessverre så altfor fort. Det var så mye mer vi gjerne ville spurt om og så mye mer vi gjerne ville høre mer om. Her var stoff nok til minst en kveld til, så Øyvind må nok komme tilbake og fortelle mer ved en senere anledning.