23.10.2012

Flott program for 2013

Neste års program er nå klart.  Vi legger opp til nok et aktivt år med variert program, og håper at riktig mange medlemmer og andre hageinteresserte vil delta i aktivitetene vi tilbyr.
Du finner nå hele årsprogrammet her på bloggen vår.

På gårsdagens årsmøte ble det også et par endringer i styret, og styret har nå følgende sammensetning:
Leder:  Bjørg Sookermany
Styremedlemmer:  Jorunn Britt Bjørndal-Hansen, Anne Hegland, Siv Ødemotland, Hege Konglevoll
Varamedlemmer:  Anne Grethe Kvamme, Heidi Rye Høyforsslett
Du finner fullstendig kontaktinformasjon under overskriften "MEDLEMSKAP OG KONTAKT"  i høyre kolonnen her på bloggen vår.