17.03.2015

Ålmåsgårdene - et kulturminne

Almåsgårdene i Åsane er et gammelt verneverdig tun uten kjørbar vei.

Kommunen vil nå leie ut gårdene mot at leietaker setter i stand gården og skaper tilbud rettet mot barn og unge. Almåsgårdens venner har nå vunnet konkurransen om leie å gården. Åsane hagelag har meldt seg inn i venneforeningen. På nettsiden til Åsane historielag finner du også en del informasjon om Almås.

Venneforeningen  står overfor et formidabelt arbeid med å sette i stand og vedlikeholde bygningsmassen. Men etterhvert kan det også være interessant å få på plass historisk korrekt beplantning. Vi tenker på poteter, jordskokk, bær og eventuelt pæretre i tillegg til oldermorsstauder og et urtebed.

Her kan hagelaget forhåpentligvis komme inn med kunnskap og nettverk, slik at det kan dannes mindre grupper som kan stå for etablering, drift og vedlikehold av slik beplantning.

Åsane Hagelag håper at vi allerede i år skal få litt poteter og jordskokk i jorden, i første omgang som et forsøk. Vi er allerede i god gang med å spa opp et lite stykke, men det hadde vært fordel med flere hender.

Man kan enten benytte Almåsveien, som etterhvert går over til kjerrevei frem til tunet. Men parkeringsmulighetene er begrenset. Alternativt kan man parkere ved butikken på Hylkje, gå under veien og følge Midtre Tuft til man kommer til sti til Almås.