24.03.2015

Hvordan lage hagedam og peiskos 10 mars.

 Hvordan lage hagedam og peiskrok var temaet for møte til Åsane Hagelag 10 mars.

Bjørn Helge Johannesen holdt foredrag hvor han fortalte og viste oss gjennom fantastisk fine og inspirerende bilder hvordan han har bygget opp hagen sin. Det var stort engasjement fra salen og mange spørsmål ble stilt og besvart. Bjørn Helge viste oss fra de første tankene og planleggingen omkring hagedammen sin til den var ferdig. Hva som trengs av materiale for å lage seg en fiskedam. Når en har laget seg en stabil grunn hvor alle skarpe kanter er fjernet er det klart for først på med underduk før en legger på en damduk. Så må en også huske på pumpe, filter og UV-lys, vedlikehold, slamsuger og tilslutt varmekolbe for vinteren.

Bildet til høyre viser Bjørn Helge sin "peiskos". Hvordan han har bygget peis, sitteplasser og en vask av steiner i hagen sin. Han er opptatt at det skal være mest mulig liv og spill i det han murer. Annen hver stein blir satt på høykant noe som bringer frem flere farger i steinsortene. Foredraget ble avsluttet med bilder som viste hvordan han bygget seg drivhus i fjor sommer.