03.08.2018

Helse og hage, tirsdag 4. september 2018 kl 19.00, Halvan
Foredragsholder er Geir Flatebø fra Hardanger. Han er utdannet lege og har lagt vekt på kostholdet betydning for helsen. Helsemyndighetene har motarbeidet ham på enkelte områder.
Inngangspenger kr 50,-. Grønt lotteri.
Alle er hjertelig velkommen, også de som ikke er medlem.