03.08.2018

Historiske hager i Bergen tirsdag 30.oktober kl.19.00 i Halvan

Jo Gjerstad er lokalhistoriker og tar oss tilbake til tider med herskapelige hager. Bergen hadde flere praktfulle anlegg med alt fra alleer og grusganger til prydbusker og karpedammer. Vi kan se for oss store hageselskap på varme kvelder. 
Møte ble meget vellykket med mange fremmøtte. Litt artig å vite at det har vært apotekerhage der Ole Bulls plass er nå, og parsellhager for de kondisjonerte ved bredden av lille Lungegårdsvann.