29.11.2011

Førjulsmøte torsdag 8.desember

Velkommen til førjulsmøte torsdag 8.desember kl. 19.00 i Helan, Åsane kultursenter.

Til møtet har vi fått dekket vakre julebord der vi kan hente gode ideer som vi kan ta med oss hjem og bruke når vi skal dekke våre egne julebord.

Vi viser bilder fra hageåret som gikk og koser oss med mat og drikke med julesmak og hyggelig hage- og juleprat.

Som vanlig blir det utlodning med "grønne gevinster".

Møtet er åpent for alle interesserte.  Velkommen! 

15.11.2011

Takk for innsatsen!

Nesten hele styret hadde bedt om avløsning på årsmøtet dette året.  De fleste hadde flere års fartstid i styret og tilfeldighetene ville det slik at både disse og et par av de ganske nye, fant det nødvendig å be seg fritatt fra videre styrearbeid i denne omgang. Kun en fra det tidligere styret, Jorunn Britt Bjørndal Hansen, fortsetter i det nye styret.

På bildet ser vi fra venstre Kari
Helen Brun Halvorsen Kerstin Karlsen, Anne-Marie Skaug, Birgitte Stamland, Jorunn Britt Bjørndal Hansen, Ingunn Bergland og Hanne Gunhild Spilling Johanssen.

Før årsmøtet hadde styret utarbeidet å spenstig og interessant program for neste år.  De hadde også tatt initiativ til, og lykkes med, å få tilbake muligheten til å leie møtelokale på mandager slik at hagelaget etter nyttår kan gå tilbake til mandag som fast møtedag.
Et godt fornøyd årsmøte takket styret for godt arbeid og et fint hagelagsår.

05.11.2011

Årsmøte etterfulgt av spennende foredrag torsdag 10.november kl. 18.30.

Åsane Hagelag holder ordinært årsmøte torsdag 10. november kl. 18.30 i Helan, Åsane kultursenter (Åsane Storsenter).

Etter årsmøtet, kl. 19.00, samme sted, inviterer hagelaget årsmøtedeltakere og andre interesserte til et  interessant foredrag med tittelen "SLEKT OG SLIKT".

Kveldens foredragsholder, Bjarne Thune, som også tidligere har gledet oss med et par andre foredrag, sier om kveldens tema:

"Slekt og familie interesserar meg - anten det gjeld i menneske- eller i planteverda. Fuchsia høyrer til ein interessant familie og har ei svært spennande slekt.
Har forresten fuchsia nære familiemedlemmer i Norge?
Og kva ligg det eigentleg i dei botaniske uttrykka familie, slekt, seksjon, art, sort, hybrid etc.?

Dei seinare åra har talet på fuchsia-artar både minka og auka, så rart det enn kan høyrast ut. Korleis kan dette henga saman?

Fuchsia-slekta har medlemmer frå 13 cm til 13 m over bakken.Enkelte av desse har hatt og har praktisk nytte i fleire eksotiske kulturar.
Eg vil trekkja fram eksempel på dette frå eit område som ligg så langt ein kan koma frå våre heimetrakter, der eg har vore så heldig å få personleg kontakt med fastbuande.

Dette og mykje meir har eg tenkt å sveipa innom."

Vi ønsker alle velkommen til et underholdende og interessant foredrag med mange flotte bilder.
Som vanlig blir det litt matservering og utlodning med grønne gevinster. Inngangspenger kr. 40,00.

VELKOMMEN!