11.02.2018

Glade fugler i hagen 6.mars kl. 19.00 2018, Halvan, Åsane senter

Fuglene er viktig for hagen og biolog Arild Breistøl fortalte hvordan vi kan tilrettelegge for dem med mating og fuglekasser. På bildet til venstre ser vi en svart/hvit fluesnapper som holder en larve i nebbet.


Fuglene spiser enormt mye insekter og bidrar effektivt til å holde bestanden av skadevoldere på plantene nede. Men det er ikke lett å være liten og forfulgt. Litt for lite mat om dagen, og de risikerer å stryke med en kald vinternatt. Spiser de for mye, kan de bli for tunge, slik at de ikke klarer å unnslippe rovfugler. Om vinteren kan man legge ut solsikkefrø, havregryn (lettkokte - de sveller ute i vårt fuktige klima) og usaltet fett.

Ungene er også svært utsatt rett etter de kommer ut fra redet. Til høyre ser vi en stærunge som blir servert en stankelbeinlarve.

Til venstre  en nylig utflydd blåmeisunge.

Det var en lydhør forsamling som hadde mange spørsmål.

Bildene du ser ovenfor er fra foredraget. Arild har latt oss få benytte disse. Han har også sendt oss en nyttig lenke til fuglekasser: https://www.naturogfritid.no/Hobby_og_hage/Rugekasser/

Vi takker Arild Breistøl for et meget interessant foredrag og flotte bilder.
 

09.02.2018

Tur til Vossabia søndag 15.april 2018 er dessverre avlyst
Vossabia


Åsane hagelag maa dessverre avlyse tur til Vossabien på Bulken 15.april 2018.

Renate Lunde driver med birøkt. Med produkter fra biene og urter og planter fra gården lager hun ettertraktede salver, sjampo m.m. som hun selger.

Vi vil få en omvisning på gården med fokus på permakultur, kjøkkenhage og kulturlandskap. Vi får også komme inn i de historiske husene.

Inne får vi enkel lunsj med suppe og hjembakt. Samtidig får vi et lite foredrag av Renate om bakgrunnen for produktene hennes. Hun forteller om vekstene som hun benytter,  om mangfold, økologi og permakultur i hage.

Det blir også anledning til å kjøpe produktene hennes. (du kan eventuelt benytte bankkort).

Opplegget på Bulen vil koste 200kr.

Det store spørsmålet er transporten til Bulken. Felles buss fordyrer mye. Samtidig ser vi at noen ønsker å kjøre selv, andre foretrekker tog.


Styrets konklusjon er derfor at folk kommer seg til Bulken på egen hånd. Men vi er behjelpelig med å organisere felleskjøring, eventuelt kjøpe gruppebiletter på toget.

Lokaltoget går fra Bergen 9.59 (ca 10 min senere fra Arna) og er på Bulken 11.08. Det koster 191 kr hver vei uten noen form for rabatt. Får du sitte på med noen foreslår vi at du betaler 80 kr i bensin- og km-penger.

Det er kort vei fra Bulken og opp, så her satser vi på litt skytteltrafikk av de som har biler.

Toget returnerer 15.45 fra Bulken.

Hvis du ønsker å være med, betaler du 200,- kr til Åsane hagelags konto
3624. 52. 03769. Samtidig sender du en mail til aasanehagelag@gmail.com og forteller om du kjører selv, hvor mange du eventuelt kan ta med, eller om du ønsker å ta toget.

Det er maks 25 deltakere, så her er det først til møllen som gjelder. Det er innbetalingen som gjelder som påmelding. Siste frist onsdag 21.mars.


Dyrke grønnsaker i fellesskap på Almås?

 Bilderesultat for almåsgårdene

Dyrke grønnsaker i fellesskap?
Nå har du muligheten! Hagelaget kan få disponere et jordstykke på Almåsgårdene. Det er ikke snakk om parsellhage, men å danne en gruppe som kan dyrke grønnsaker i fellesskap, hvor man deler på arbeidet. Er du interessert, så skriv til aasanehagelag@gmail.com.
Almåsgården er en veiløs gård på Hylkje. De har egen venneforening som arbeider for å ta vare på husene og gården som et kulturminne til glede for almenheten. Mer informasjon om Almåsgårdene finner du på FB: Almåsgårdenes Venner