Om

Åsane hagelag  er en del av Det norske hageselskapet  Åsane hagelag ønsker å skape en møteplass for hageglede og -kunnskap enten hagen er en pallekarm, potter på balkongen eller en stor hage. Her kan du få inspirasjon og utveksle hage-erfaring.  

Våre møter, kurs, studieringer og hagevandringer er åpen for alle.  En gang i året arrangerer vi også hagemarked med stort utvalg av rimelige planter. Her får du gode råd med på kjøpet.

Laget ledes av et styre:
Rune Stigum Olsen, leder      tlf:   481 88 648                 
Halldis Høyland Krossnes, nestleder
Arthur Rasmussen, kasserer
Morten Eintveit, styremedlem
Jeanette Kvinge, styremedlem
 
Vara:  
Gro H. Valestrand, sekretær
Vibeke Mjøs


I tillegg er det en plantekomite:

Halldis Høyland Krossnes (leder)
Reidun Karlsen 
Henriette Kvalvik

Henry Svendsen

Monica Jensen


Som medlem av Hageselskapet får du Norsk hagetidend og en rekke andre fordeler. Du kan bli medlem her. Alternativt kan du skrive en mail til Åsane hagelag med navn, adr. tlf. og mailadr, så kan vi melde deg inn.

Medlemmene av Åsane hagelag får i tillegg rabatt hos enkelte lokale leverandører. Se egen fane. Vi disponerer også en del bøker som er mulig å låne.

Lokale arrangementer blir lagt ut på  Facebook  i tillegg til at medlemmene får mail om det som skjer.

Hvis du tipper setter vi pris på om du støtter oss megrasrotandelen. Dette er gratis for deg. Vårt nr. er  989044052. 

Ønsker du mer informasjon om Åsane hagelag, kan du gå inn på siden vår for regnskap, årsmelding og vedtekter.

Kontakt: aasanehagelag@gmail.com