24.03.2015

Hvordan lage hagedam og peiskos 10 mars.

 Hvordan lage hagedam og peiskrok var temaet for møte til Åsane Hagelag 10 mars.

Bjørn Helge Johannesen holdt foredrag hvor han fortalte og viste oss gjennom fantastisk fine og inspirerende bilder hvordan han har bygget opp hagen sin. Det var stort engasjement fra salen og mange spørsmål ble stilt og besvart. Bjørn Helge viste oss fra de første tankene og planleggingen omkring hagedammen sin til den var ferdig. Hva som trengs av materiale for å lage seg en fiskedam. Når en har laget seg en stabil grunn hvor alle skarpe kanter er fjernet er det klart for først på med underduk før en legger på en damduk. Så må en også huske på pumpe, filter og UV-lys, vedlikehold, slamsuger og tilslutt varmekolbe for vinteren.

Bildet til høyre viser Bjørn Helge sin "peiskos". Hvordan han har bygget peis, sitteplasser og en vask av steiner i hagen sin. Han er opptatt at det skal være mest mulig liv og spill i det han murer. Annen hver stein blir satt på høykant noe som bringer frem flere farger i steinsortene. Foredraget ble avsluttet med bilder som viste hvordan han bygget seg drivhus i fjor sommer.
17.03.2015

Ålmåsgårdene - et kulturminne

Almåsgårdene i Åsane er et gammelt verneverdig tun uten kjørbar vei.

Kommunen vil nå leie ut gårdene mot at leietaker setter i stand gården og skaper tilbud rettet mot barn og unge. Almåsgårdens venner har nå vunnet konkurransen om leie å gården. Åsane hagelag har meldt seg inn i venneforeningen. På nettsiden til Åsane historielag finner du også en del informasjon om Almås.

Venneforeningen  står overfor et formidabelt arbeid med å sette i stand og vedlikeholde bygningsmassen. Men etterhvert kan det også være interessant å få på plass historisk korrekt beplantning. Vi tenker på poteter, jordskokk, bær og eventuelt pæretre i tillegg til oldermorsstauder og et urtebed.

Her kan hagelaget forhåpentligvis komme inn med kunnskap og nettverk, slik at det kan dannes mindre grupper som kan stå for etablering, drift og vedlikehold av slik beplantning.

Åsane Hagelag håper at vi allerede i år skal få litt poteter og jordskokk i jorden, i første omgang som et forsøk. Vi er allerede i god gang med å spa opp et lite stykke, men det hadde vært fordel med flere hender.

Man kan enten benytte Almåsveien, som etterhvert går over til kjerrevei frem til tunet. Men parkeringsmulighetene er begrenset. Alternativt kan man parkere ved butikken på Hylkje, gå under veien og følge Midtre Tuft til man kommer til sti til Almås.