05.10.2021

 Årsmøte i Åsane Hagelag ble avholdt 18. oktober kl 19 
i Åsane Kulturhus i klubben.