03.06.2018

Pilhytte 2.juni 2018


Her er en varm og glad gjeng etter at vi hadde bygget pilhytten ved U82 ferdig.
Nå må den vannes flittig slik at pilen får røte seg og hytten kan bli fin og grønn.

Håper mange barn kan få glede av denne og at den kan være til inspirasjon for voksne Åsabuere.

Takk til Åsane _Frivillighetssentral for godt samarbeid.